Cách xóa trang Facebook

Trang Facebook chắc chắn là một trong những cách hiệu quả nhất để kết nối với bạn bè hoặc khách hàng của bạn. Nhưng đôi khi bạn có thể muốn xóa trang của mình nếu bạn cảm thấy nó không còn phục vụ mục đích đã định. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cho bạn biết cách bạn có thể xóa trang của mình trong một vài bước đơn giản.

Cách xóa trang trên Facebook

Xóa một trang trên Facebook rất đơn giản. Nhưng trước tiên, điều quan trọng cần lưu ý là bạn chỉ có thể xóa một trang nếu bạn là quản trị viên của trang. Quản trị viên, như cách gọi của Facebook, là người đã tạo trang hoặc một số người dùng khác được người tạo chỉ định vai trò.

Cách xóa trang bạn đã tạo trên Facebook

Có một số danh mục của các trang Facebook. Những điều chính là:

 • trang kinh doanh;
 • các trang của công ty; và
 • các trang cộng đồng.

Nếu bạn sở hữu bất kỳ trang nào trong số này, bạn có thể xóa nó bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách truy cập //www.facebook.com/

 2. Từ trang chủ, cũng là Bảng tin của bạn, điều hướng đến phần trang bằng cách nhấp vào “Trang” ở menu bên trái. Thao tác này sẽ khởi chạy danh sách tất cả các trang do bạn quản lý. Chuyển đổi tên của trang mà bạn muốn xóa.

 3. Nhấp vào “Cài đặt” ở menu bên trái. Thao tác này sẽ khởi chạy một danh sách dài các phần phụ Cài đặt.

 4. Nhấp vào “Chung” và cuộn xuống “Xóa trang”.

 5. Nhấp vào “Chỉnh sửa” ở ngoài cùng bên phải và chọn “Xóa vĩnh viễn”. Thao tác này sẽ khởi chạy một cửa sổ bật lên nhỏ, nơi bạn sẽ được yêu cầu xác nhận xem bạn có muốn tiếp tục xóa hay không.

 6. Nhấp vào “Xóa” để kết thúc quá trình.

Cách xóa trang cũ trên Facebook

Nếu bạn sở hữu một trang Facebook nhưng bạn không còn sử dụng nó nữa, thì đây là cách bạn có thể xóa nó.

 1. Mở trang bạn muốn xóa

 2. Mở Cài đặt Trang. Thao tác này sẽ khởi chạy một danh sách dài các cài đặt bắt đầu bằng “Chung” và kết thúc bằng “Video”.

 3. Nhấp vào Chung.

 4. Từ danh sách kết quả, hãy chọn “Xóa trang”

Cách xóa trang nhóm trên Facebook

Quá trình xóa một nhóm trên Facebook có nhiều liên quan hơn một chút so với việc xóa một trang.

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại //www.facebook.com/

 2. Từ Bảng tin của bạn, nhấp vào “Nhóm” ở menu bên trái. Thao tác này sẽ mở ra danh sách tất cả các nhóm do bạn quản lý. Ngoài ra, bạn có thể chỉ cần tìm kiếm tên của nhóm qua hộp “Tìm kiếm Facebook” ở góc trên cùng bên trái.

 3. Nhấp vào tab "Thành viên".

 4. Nhấp vào ba chấm nhỏ bên cạnh tên của mỗi thành viên.

 5. Trong hộp nhỏ bật lên, nhấp vào “Xóa thành viên”. Lặp lại điều này cho tất cả các thành viên.

 6. Sau khi bạn đã xóa mọi người khỏi nhóm, cũng là lúc bạn phải rời khỏi nhóm. Nhấp vào ba chấm nhỏ bên cạnh tên của bạn và chọn “Rời khỏi nhóm”.

 7. Nhấp vào “Rời khỏi và xóa” để xóa nhóm cuối cùng.

Cái hay của việc xóa nhóm Facebook là các thành viên không được thông báo. Tuy nhiên, bạn phải là quản trị viên để xóa nhóm thành công. Nếu bạn không phải là chủ sở hữu chính của nhóm, trước tiên chủ sở hữu phải đồng ý với việc di chuyển.

Cách xóa trang đã thích trên Facebook

Nếu bạn không còn quan tâm đến bất kỳ trang nhất định nào trên Facebook, về mặt kỹ thuật, bạn có thể “xóa” trang đó và ngừng nhận bất kỳ cập nhật nào hoặc xem bất kỳ bài đăng nào được liên kết với trang cụ thể đó. Đây là cách bạn làm điều đó.

 1. Từ Bảng tin của bạn, nhấp vào “Trang” ở menu bên trái. Thao tác này sẽ khởi chạy danh sách tất cả các trang bạn sở hữu, cũng như các trang bạn hiện thích.

 2. Trên danh sách "Trang đã thích", hãy chọn tên của Trang bạn muốn xóa.

 3. Khi trang đã mở, hãy chuyển đổi hộp "Đã thích" một lần để không giống trang. Hộp sẽ chuyển từ màu xanh lam sang màu đen, cho biết rằng bạn không còn thích trang đó nữa.

Để thích lại trang, chỉ cần tìm kiếm Trang theo tên và nhấp vào “Thích” ở góc trên bên trái.

Câu hỏi thường gặp bổ sung

Làm cách nào để xóa trang Facebook của tôi ngay lập tức?

• Đi tới cài đặt trang của bạn ở dưới cùng bên trái.u003cbru003eu003cimg class = u0022wp-image-197140u0022 style = u0022width: 300px; u0022 src = u0022 // www.techjunkie.com/wp-content / uploads / 2020/12/ idp1.pngu0022 alt = u0022u0022u003eu003cbru003e • Nhấp vào “Chung”. u003cbru003eu003cimg class = u0022wp-image-197141u0022 style = u0022 width: 300px; u0022 src = u0022 // www.techjunkie.com/wp-content / uploads / 2020/12 / idp2. = u0022u0022u003eu003cbru003e • Tại thời điểm này, hãy chọn “Xóa trang”. u003cbru003eu003cimg class = u0022wp-image-197142u0022 style = u0022width: 500px; u0022 src = u0022 // www.techjunkie.com/wp-content / uploads / 2020/12 .pngu0022 alt = u0022u0022u003eu003cbru003e • Chọn “Xóa [tên trang].” u003cbru003eu003cimg class = u0022wp-image-197143u0022 style = u0022width: 500px; u0022 src = u0022 // www.techjunkie.com/wp-content / uploads / 2020 /idp4.pngu0022 alt = u0022u0022u003eu003cbru003e • Nhấp vào “OK”.

u003cstrongu003eLàm cách nào để bạn xóa tài khoản Facebook vĩnh viễn? u003c / strongu003e

Cũng giống như các trang Facebook, bạn cũng có thể xóa tài khoản Facebook cá nhân của mình. Làm như vậy, bạn sẽ không còn xuất hiện trong các tìm kiếm trên Facebook nữa. Ngoài ra, ảnh, video, bài đăng và tất cả dữ liệu khác mà bạn đã thêm sẽ bị xóa vĩnh viễn. U003cbru003eu003cbru003eĐể xóa vĩnh viễn tài khoản Facebook của bạn, u003cbru003e • Khởi chạy phần quản lý tài khoản bằng cách nhấp vào mũi tên xuống nhỏ ở góc trên cùng bên phải. Lớp u003cbru003eu003cimg = u0022wp-image-197144u0022 style = u0022width: 500px; u0022 src = u0022 // www.techjunkie.com / wp-content / uploads / 2020/12 / fbd1.pngu0022 alt = u0022u0022u003eu003cbru003e • Chọn “Cài đặt u0026amp; Quyền riêng tư ”, sau đó chuyển đến“ Cài đặt ”. Thao tác này sẽ mở danh sách cài đặt ở cột bên trái, bắt đầu bằng “Chung” và kết thúc bằng “Video”. U003cbru003eu003cimg class = u0022wp-image-197145u0022 style = u0022width: 500px; u0022 src = u0022 // www.techjunkie.com/ wp-content / uploads / 2020/12 / fbd2.pngu0022 alt = u0022u0022u003eu003cbru003e • Chọn “Thông tin Facebook của bạn.” u003cbru003eu003cimg class = u0022wp-image-197146u0022 style = u0022width: 300px; u0022 // www.techjunkie.com // www.techjunkie.com // www.techjunkie.com // www.techjunkie.com // www.techjunkie.com // www.techjunkie.com wp-content / uploads / 2020/12 / fbd3.pngu0022 alt = u0022u0022u003eu003cbru003e • Nhấp vào tab “Xem” bên cạnh “Hủy kích hoạt và xóa”. Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ mới, nơi bạn sẽ thấy hai tùy chọn: hủy kích hoạt tài khoản hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản của bạn.u003cbru003eu003cimg class = u0022wp-image-197147u0022 style = u0022width: 500px; u0022 src = u0022 // www.techjunkie.com /wp-content/uploads/2020/12/fbd4.pngu0022 alt = u0022u0022u003eu003cbru003e • Chọn vòng tròn bên cạnh “Xóa tài khoản vĩnh viễn” rồi nhấp vào “Tiếp tục xóa tài khoản”. u003cbru003eu003cimg class = u0022wp-image-style-197148u0022 : 500px; u0022 src = u0022 // www.techjunkie.com / wp-content / uploads / 2020/12 / fbd5.pngu0022 alt = u0022u0022u003eu003cbru003e • Nhấp vào “Xóa tài khoản”. U003cbru003eu003cimg class = u0022wp-image-style = 197149u002222 : 500px; u0022 src = u0022 // www.techjunkie.com / wp-content / uploads / 2020/12 / fbd6.pngu0022 alt = u0022u0022u003eu003cbru003e • Nhập mật khẩu tài khoản của bạn rồi nhấp vào “Tiếp tục”. U003cbru003eu003cimg class = u0022wp-image -197150u0022 style = u0022width: 400px; u0022 src = u0022 // www.techjunkie.com / wp-conten t / uploads / 2020/12 / fbd7.pngu0022 alt = u0022u0022u003e

Làm cách nào để rời khỏi Facebook vĩnh viễn?

Sau khi bạn bắt đầu xóa tài khoản của mình, Facebook cho bạn thời hạn 30 ngày để hủy bỏ quyết định của mình. Trong khoảng thời gian đó, bạn có thể khôi phục tài khoản của mình về trạng thái trước đó mà không làm mất bất kỳ dữ liệu nào. Để làm như vậy, chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của bạn như bình thường, sử dụng bất kỳ trình duyệt nào bạn chọn hoặc thông qua Facebook App.u003cbru003eu003cbru003e Sau 30 ngày, bạn sẽ mất tài khoản vĩnh viễn.

Ở lại tổ chức

Với thông tin này, bạn có thể xóa bất kỳ loại trang Facebook nào hoặc tài khoản cá nhân của mình chỉ trong giây lát. Bạn đã trải qua bất kỳ thử thách nào khi cố gắng thực hiện bất kỳ điều nào trong số này chưa? làm thế nào bạn vượt qua chúng? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận.